மரண அறிவித்தல்கள்

பிறந்த இடம்: சங்குவேலி

வாழ்ந்தது: மானிப்பாய்

விண்ணில்: 19 Nov,2017

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: அனலைதீவு

விண்ணில்: 15 Nov,2017

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கனடா

விண்ணில்: 12 Nov,2017

ஆவணத் தொகுப்புக்கள்

சாட்டி மாதா வரலாறு