மரண அறிவித்தல்கள்

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கனடா

விண்ணில்: 02 May,2018

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கனடா Mississauga

விண்ணில்: 19 Mar,2018

பிறந்த இடம்: மதுரை

வாழ்ந்தது: புங்குடுதீவு, கனடா, மன்னார்

விண்ணில்: 09 Mar,2018

ஆவணத் தொகுப்புக்கள்

சாட்டி மாதா வரலாறு