ஆயுளை நீட்டிக்கும் உறவு

பல் துலக்கும் பிரஷ்சை எத்தனை நாட்களுக்கு ஒருமுறை மாற்ற வேண்டும்?

மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றுவது அவசியம். ஒரு பிரஷ்சை தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது, அதன் முனைகள் தேய்ந்து பல்லிலுள்ள கறைகளை நீக்குவதற்கான வல்லமையை இழந்துவிடுகின்றன. கடையில் ‘சாஃப்ட்’ பிரஷ்களை வாங்குங்கள். பல்லின் முழுவட்ட மேற்பரப்பையும் அவைதான் வளைந்து சுத்தம் செய்யும்.

ஒரு மனிதரின் ஆயுளை நீட்டிப்பதில் முக்கிய அம்சம் வகிப்பது எது?

ஒரு மனிதன் நீண்ட நாள் வாழ்வதற்கு ஆரோக்கியமான உணவோ, உடலிலுள்ள கொழுப்பின் அளவோ, உடற்பயிற்சியோ முதன்மையான காரணங்கள் அல்லவென்று ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் 80 ஆண்டு ஆய்வு கூறுகிறது. ஆத்மார்த்தமான உறவுகள்தான் ஒருவரின் ஆயுளை நீட்டிக்கும் முக்கியமான அம்சம் என்று அந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

Sharing is caring!

This post has 0 comments

Leave a reply