எதிர்மறை ஆற்றல் நீக்கி – உப்பு நீர் ஆன்மீக பரிகாரம்

1. உப்பு நீர் பரிகாரம்தான் என்ன?

பேய்கள் (பேய்கள், பிசாசுகள், எதிர்மறை ஆற்றல், முதலியன) மக்கள் பாதிக்கும் மற்றும் அவர்களின் நுட்பமான கருப்பு ஆற்றல் மூலம் அவர்களுக்கு துன்பம் ஏற்படும். கருப்பு ஆற்றல் போன்ற முறையே அடிமையாதல், நிதி பிரச்சினைகள் அல்லது நெஞ்சு வலி கூட இன்னும் சிரமங்களை ஏற்படுத்தும் எந்த தளர்ச்சி போன்ற, தெளிவாக சிந்தனை அல்லது ஒரு உறுப்பின் செயலிழப்பு பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு உருவாக்க முடியும்.
கருப்பு ஆற்றல்: எதிர்மறை ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படும் முதன்மை ஆயுதம் இது பூமியின் விமானத்தில் எந்த செயல்முறை கையாள்வது திறன் ஒரு ஆன்மீக ஆற்றல் கருப்பு ஆற்றல் உள்ளது. இந்த தில்லுமுல்லு அளவு தாக்கி எதிர்மறை ஆற்றல் வலிமை பொறுத்தது.
உப்பு நீர் தீர்வு தீங்கு காணாத கருப்பு ஆற்றல் சரிகட்ட மற்றும் எங்கள் அமைப்பு வெளியே அதை வடி ஒரு எளிய ஆனால் சக்தி வாய்ந்த ஆன்மீக தீர்வு ஆகும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், நாம் கருப்பு ஆற்றல் எதிரானதாக எங்கள் ஆன்மீக பயிற்சி வீணடிக்க வேண்டாம். மாறாக, அது எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சி பற்றி கொண்டு பயன்படுத்த முடியும்.

பேய்கள் அவர்கள் / தாக்குதல் இலக்கு மற்றும் அவர்களின் உடல்கள் அதை பெரிய கடைகள் உருவாக்க என்று மக்கள் தங்கள் கருப்பு ஆற்றல் அனுப்புகிறது. அது ஆன்மீக பயிற்சி அல்லது உப்பு நீரில் தீர்வு போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு போன்ற ஒரு பொதுவான ஆன்மீக தீர்வு மூலம் தவிர இந்த கருப்பு ஆற்றல் பெற கடினமாக உள்ளது.

2. உப்பு நீர் தீர்வு நாங்கள் போது பயன்படுத்த வேண்டும்?
உடல் நோய் எந்த வடிவத்தில் நாம் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு கோணங்களில் பேய்கள் பாதிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, நாம் நம் உடம்பில் உள்ள கருப்பு ஆற்றல் சில பட்டம் உண்டு. ஒரு தினசரி அடிப்படையில் உப்பு நீர் சிகிச்சை அரங்கேற்றக் எங்கள் உடலில் இருந்து இந்த கருப்பு ஆற்றல் அகற்ற உதவுகிறது. ஒரு போன்ற அறிகுறிகள் உணரும் போது உப்பு நீர் சிகிச்சை குறிப்பாக செய்யப்பட வேண்டும்: சோம்பல் promptness குறைப்பு இயலாமை யோசிக்க அவர்கள் இயற்கையில் எதிர்மறை குறிப்பாக போது அதிகப்படியான எண்ணங்கள் கோபம் அல்லது வேறு எந்த தீவிர உணர்ச்சி மன அழுத்தம்
கீழே உள்ள படத்தில் ஒரு நபர் மன அழுத்தம் காரணமாக ஒரு பேய் நுட்பமான-அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு சித்திரம் உள்ளது.

நாம் மேலே அறிகுறிகள் எந்த ஒரு அனுபவிக்கும் போது, நாம் ஒரு பலவீனமான நிலையில் உடல் ரீதியிலும் உணர்ச்சி அல்லது ஆன்மீக உள்ளன. பேய்கள் இந்த பலவீனமான நிலையில் எங்களைத் தாக்கவும் மேலும் கருப்பு ஆற்றல் உட்புகுத்து மற்றும் அறிகுறிகள் வரை விளையாட கூட பெரிய அளவிற்கு.
ஏன் பேய் நுட்பமான-அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த வரைபடத்தின் சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு எல்லை இருக்கிறது – பார்க்கவும்?

குறிப்பு: நாம் ஒரு வலுவிழந்து (குறிப்பாக ஒரு ஆன்மீக மட்டத்தில்) உள்ளன ஒவ்வொரு முறையும், நாம் அது இந்த நிலையில் இருக்கிறாள் என, நம்மை தாக்க திறந்த விட்டு பேய்கள் (பேய்கள், பிசாசுகள், எதிர்மறை ஆற்றல், முதலியன) ஆற்றல் குறைந்தது அளவு தேவைப்படும் எங்களுக்கு பாதிக்கும்.


கடுமையான துயரத்தில் சந்தர்ப்பங்களில், உப்பு நீர் தீர்வு 2-3 முறை ஒரு நாள் 2-3 மணி நேரம் இடைவெளியில் நல்ல முடிவு திரும்ப திரும்ப முடியும்.

^ டாப்

3. உப்பு நீர் தீர்வு என்ன தேவை?

ஒரு பெரிய அளவிலான வாளி
ஒரு துண்டு

அடி வாளி மூழ்கியிருந்த போது வாளி நிரப்பப்பட்ட தண்ணீர் (50% வரை) கணுக்கால் மறைக்க
ராக் உப்பு
 ராக் உப்பு ஒரு கடல் உப்பு படிகங்களை / அட்டவணை உப்பு பயன்படுத்த முடியும் கிடைக்கவில்லை என்றால், எனினும் தீர்வு திறன் 30% (தீர்வு பாறை உப்பு பயன்படுத்தும் போது) குறையும்
ஒரு கால் பாய்
உண்மையாக கடவுளிடம் பிரார்த்தனை மற்றும் நம்பிக்கை கொண்டு நீங்கள் கருப்பு ஆற்றல் நீக்க. மேலும் (பேய்கள், பிசாசுகள், எதிர்மறை ஆற்றல், முதலியன) நீங்கள் பாதிக்கும் பேய்கள் கருப்பு ஆற்றல் அழித்து குறிப்பாக பிரார்த்தனை. ஜெபம் இந்த தீர்வு திறன் மேம்படும் இது ஒரு முக்கியமான பொருளாக உள்ளது.

4. உப்பு நீர் தீர்வு செய்யப்படுகிறது?

படி அறிவுறுத்தல்கள் மூலம் 4.1 அடி
தயாரிப்பு:

கணுக்கால் மறைக்க அதனால் தண்ணீர் ஒரு வாளி (50% வரை) நிரப்பவும். ராக் உப்பு 2 தேக்கரண்டி சேர்க்கவும்.


தீர்வு:
15 நிமிடங்கள் – 10 உப்பு நீரில் கால்களை வைத்திருக்கவும்.

உங்கள் கால்களை உப்பு நீரில் மூழ்கியிருந்த கொண்டு நிமிர்ந்து உட்கார. கால்களுக்கு இடையில் குறைந்தது 2-3 செ.மீ. தூரத்தில் வைத்து. இந்த கருப்பு ஆற்றல் அதிகபட்ச வெளியேற்ற உதவுகிறது. அடி ஒருவருக்கொருவர் தொட்டு இருந்தால், பின்னர் அடி மூலம் கருப்பு ஆற்றல் வெளியேற்ற தடையாக உள்ளது.


அடி மூழ்கியிருந்த போது, உங்கள் மதம் படி கடவுள் பெயரை.

நிறைவடையும்போது:

தீர்வு முடிந்த பிறகு கடவுள் நன்றியை கொடுக்க நீங்கள் சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு உறை உருவாக்கம் பிரார்த்தனை.
2-3 நிமிடங்கள் உங்கள் மதம் படி கடவுள் பெயரை

பின்னர் கழிப்பறை உப்பு தண்ணீர் தூக்கி புதிய தண்ணீர் வாளி துவைக்க.
5. எதிர்மறை ஆற்றல் நீக்கும் செயல்முறை என்ன?

இன்னிசை மற்றும் பிரார்த்தனை ஆவி மூலம், எங்கள் என்ற பல்வேறு பகுதிகளில் உருவாக்கப்படும் கருப்பு ஆற்றல் துகள்கள் dislodgement சீரழிவுக்குமான ஏற்படும்.

உப்பு நீர் (ராக் உப்பு நீர்) தன்னை கருப்பு ஆற்றல் வெளியே சக் முடியும் என்ற சொத்து உள்ளது.
கருப்பு ஆற்றல் வெளியே போகிறது என, இது போன்ற, கொட்டாவி உளறுகிறாய், காதுகள் மற்றும் கண்கள் கால்கள் உணர்வின்மை, அரவணைப்பு, போன்ற அறிகுறிகள் சேர்ந்து இருக்கலாம் சில நேரங்களில் மூழ்கியிருந்த காலில் sliminess ஒரு உணர்வு இருக்கிறது. இந்த வெளியே வரும் கருப்பு ஆற்றல் ஒரு அறிகுறியாகும். இது அல்லது சில நேரங்களில் உப்பு நீர் தீர்வு பிறகு, தண்ணீர் நிறம் கருமையான ஆகிறது என்று காணப்படுகிறது அது ஒரு துர்நாற்றம் கையகப்படுத்தும் அல்லது சில நேரங்களில் நீர் சூடாக மாறும். இந்த உடல் இருந்து தப்பி கருப்பு அதிர்வெண்கள் தொடர்பு காரணமாக உள்ளது.

சிகிச்சை நலனுக்காக 6. எடுத்துக்காட்டுகள்

6.1 உண்மையில் உப்பு நீர் தீர்வு போது நுட்பமான பரிமாணத்தில் என்ன நடக்கிறது?
பேய்கள் (பேய்கள், பிசாசுகள், எதிர்மறை ஆற்றல், முதலியன) பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் உப்பு நீர் தீர்வு செய்த போது, மதுரா போஸ்லே, மேம்பட்ட ஆறாவது அறிவு கொண்டு ஒரு கோருவோர் (ESP), திறன் பேய் மீது தீர்வு பின்வரும் விளைவுகள் மற்றும் அதன் கருப்பு ஆற்றல் உணரப்படும்

Sharing is caring!

This post has 0 comments

Leave a reply