கட்டுரைகள்

பகல் புத்தகம்

பகலொரு புத்தகம்போல் விரிந்தது என்முன்பு! பகலினது பக்கத்துக்;கு ஒளியூட்டும் வெயில் நின்று! பகலினது அடுத்த அடுத்த பக்கத்தைப் புரட்டிற்றுக் காற்று, வரலாற்று வரிகளினைப்…

பெரியோய்

நீங்கள் பெருஞ்செல்வம் ஏதுமே சேர்க்கவில்லை. நீங்கள் எதும்சொத்துத் தேடித் தொகுத்ததில்லை. நீங்கள் பெரும்வசதி வாய்ப்புகளைப் பெற்றதில்லை. நீங்கள் பெருஞ்சுகங்கள் கண்டு மகிழ்ந்ததில்லை. நீங்கள்…

மூளை விற்றவர்களின் கதை

நான் சிறுவனாக இருந்தபோது அயலூரில் ஒரு மூளைதின்னி இருந்தானென்று அம்மா சொல்வாள். வேகும் பிணத்தின்முன் சுடுகாட்டில் காத்திருப்பானாம். இப்போ மூளை விற்ற மனிதர்களைக்…

கிழித்துப்போடு

மண்டைக்குள் குறவணன் புழு நரம்புகளுள் கொழுக்கிப்புழு வாயில் செத்துப்போன மிருகத்தின் நாற்றம் உடலெங்கும் ஊனம் இன்னும் பேசிப்பேசியே வாசனை பூசு கவச குண்டலம்…

ஒளி

ஒளி ஞாயிற்றின் தூய சுடர் இருள் விரட்டி அறிவேற்றும் குறி விளக்கேந்திய பெருமாட்டியும் இருள்விரட்டி உயிர்த்திரி தூண்டினாள். அப்போதும்கூட விளக்குகள் விளக்குகளாகவே ஒளிர்ந்தன….

அவளுக்கொரு புதுச்சைக்கிள் கிடைத்திருக்கிறது

உயிரைக் கொண்டோடிய கணத்தில் தாயைப் பறிகொடுத்தாள். சோதரி கைபிடித்து மீண்டு வந்தாள். வாரப்படாத தலை கறைபடிந்த பற்கள் உயிர்ப்பற்ற சிரிப்பு குமரியானாலும் குறுகி…

என் கிராமத்திற்கு வந்துபோன கடலைவியாபாரி

நகரச் சந்துகளில் கூவிக்கூவி விற்ற கடலை வியாபாரி ஒருநாள் என் சின்னக் கிராமத்திற்கு வந்துபோனான் மழை பெய்து ஓய்ந்திருந்த மாலைப்பொழுதில் சிறுவர்கள் மாபிள்…

சாம்பற்பூச்சிகளென

சிரி அணை சிதை ஊரைக்கூட்டு உனதென்று சொல் இரத்த நாளம் மூளைத்திசு எங்கும் மூட்டைப் பூச்சியாய் களிம்பாய் ஒட்டு. துலா மிதித்து வந்தாரை…

உக்கிப்போன சொற்கள்

நாற்றத்தைத் தூவும் சொற்களைத் தூக்கி எறி பழைய ஓலைப்பாயைப்போல் போகும் இடமெல்லாம் நீதானே அந்தச் சொற்களைத் தூக்கிச் செல்கிறாய் வெள்ளையும் மஞ்சளுமாய் உளுத்துக்…

கீறல் விழுந்த ஒலித்தட்டு

மீளவும் அதே வார்த்தைகள் மீளவும் அதே குரல்கள் மனம் லயிக்காத இசை. ஆனாலும் ‘கேள்’ என்கிறது. காது மந்தமானோரும் மூளை மடிப்புக் குறைந்தோரும்…

12345Next ›Last »