கவிதை முற்றம்

கொம்பு முளைத்த மனிதர்கள்

புதிய நட்சத்திரங்கள் வானத்தில் மின்னத்தொடங்கிய காலம்முதல் வீதியில் நடந்து கொண்டிருந்த மனிதர்களுக்கு கொம்பு முளைக்கத் தொடங்கியது. கோயிற் கச்சான் கடையில் விற்பனைக்கு வைத்த…

அது அவர்களின் உலகம்

அழு வாய்விட்டு அழு கண்ணீர் தீரும்வரை அழு நெஞ்சடைக்கும் பாரம் குறையும்வரை அழு உன் உண்மை முகத்திலிருந்தும் ஈரம் நிறைந்த உள்ளத்திலிருந்தும் எழுந்து…

வெள்ளாடுகள்

இந்த ஆடுகளை என்னதான் செய்வதாம் எப்படித்தான் சாய்த்துச் சென்றாலும் வழிமாறிவிடுகின்றனவே? ஆடுகளிலே ஆவலாதிப்படுவன இந்த வெள்ளாடுகள்தானாம்! அம்மம்மா சொல்லுவா… ‘சரியான பஞ்சப் பரதேசிகள்’…

வெற்றுப் போத்தல்களும் கச்சான் கோதுகளும்

எல்லாம் கழுவித் துடைத்தாயிற்று எல்லாம் பூசி மெழுகியாயிற்று இரத்தக்கறை உருச்சிதைவு துருத்தும் சுவடு எல்லாம் கடின உழைப்பில் முடிந்தாயிற்று நீ இன்னும் கனவுகளையும்…

கனகியின் கொண்டைக்கு பூச்சூடும் சுப்பையன்

அடி அழகி, இவ்வளவு காலமும் குளத்துத் தெருவோரம் வெறும் திரளைக் கற்களை பொறுக்கிகொண்டிருந்தேனே! என் காலங்களைக் கரைத்து விட்டேனடி! செல்லத்துரையரும் …காத்தானும்… குடுமி…

நாங்கள் மனிதர்?

எத்தனை மனிதர் எத்தனை முகம் எத்தனை குணம் எத்தனை குரூரம் ஒரு பொம்மையைக்கூட… கைவேறு கால்வேறு கழற்றிப்போட மனம் பதறுகிறது. ஒரு சைக்கிளைக்…

கனகியின் கொண்டைக்கு பூச்சூடும் சுப்பையன்

அடி அழகி, இவ்வளவு காலமும் குளத்துத் தெருவோரம் வெறும் திரளைக் கற்களை பொறுக்கிகொண்டிருந்தேனே! என் காலங்களைக் கரைத்து விட்டேனடி! செல்லத்துரையரும் …காத்தானும்… குடுமி…

எனக்கொரு ஊன்றுகோல் கிடைத்திருக்கிறது

காலநீட்சியின் பின் எனக்கொரு ஊன்றுகோல் கிடைத்திருக்கிறது. மூத்தோருக்கும் காலிழந்த… இடுப்பொடிந்த நண்பருக்கும் மற்றோருக்கும் இயலாதபோது கைகொடுக்கும் ஊன்றுகோல் அல்ல இது. உடையாருக்கு குடை…

படங்காட்டுதல்

தெருவுக்கொரு தியேட்டர் பொழுதுக்கொரு புதுவரவு யார் காட்டும் படத்தை முதலில் பார்ப்பது? பற்களிள் இடுக்குகளில் நரமாமிசம் கைகளெல்லாம் காய்ந்துபோன கறை தழும்பு கொண்ட…

அழுக்குப் போக்குவது எங்ஙனம்?

உடலின் அழுக்குப் போக்க கடலில் நீந்தலாம். குளத்தில் முக்குளிக்கலாம். கிணற்று நீரை அள்ளிச் சூடுபோகக் குளிக்கலாம். தொட்டியில் நீர் நிரப்பி நீந்தி விளையாடலாம்….

‹ Previous1234567Next ›Last »