கட்டுரைகள்

தலைப்பில்லாதது

இனி எந்தப் பிஞ்சுக் குழந்தை உன் விரல் பிடித்து நடந்து வரும்? இனி எந்தக் குமரி உன்னைப் பார்த்துக் கண்சிமிட்டிக் கதை பேசுவாள்?…

எங்களுக்கு விசர்பிடித்ததென்று அங்கீகரியுங்கள்

நீங்கள் எப்போதாவது விசர்நாயைக் கண்டதுண்டா? உடல் இளைத்து நாக்குநீட்டி உமிழ்நீர் வடித்து தூங்கி விழுந்த வாலுடன் வீதியெல்லாம் அலையும் வேட்டைப்பல் காட்டி வெறித்துப்பார்க்கும்…

உறைந்துபோன கண்கள்

சொற்கள் செத்துப்போன கணங்களில் கைகளும் கால்களும் உறைந்தன. கண்கள் உயிரின் பாஷைகளாயின. வெளிச்சத்தில் குறுகவும் அதிசயத்தில் விரியவும் பழக்கப்பட்ட கண்கள் அவை பெருமரத்தின்…

யாரிடம் விற்றுத் தீர்ப்பது?

துளிர்த்துச் சிலிர்த்துப் பற்றிப் படர்ந்து கிட்ட இருக்கும் கிளைகளெல்லாம் எட்டிப் பிடிக்கின்றன நச்சுக்கொடிகள். அன்று முல்லைக்கொடி படரத் தேர் ஈந்தான் பாரி. இன்று…

நகரம்

வண்ணமாய் மின்னும் நகரம் அதிகமும் பைத்தியக்காரர்களால் நிரம்பியிருக்கிறது. ஏவிவிடப்படும் இயந்திரமனிதர்கள்போல் யார் யாரோவெல்லாம் இந்த மனிதர்களை இயக்குகிறார்கள். கடமைக்கு விரைந்தவன் கூவிக்கூவி விற்ற…

வாழ்வோம்

வாழ்வோம் வாழ்வோம் வாழ்வோம் இன்னும் நாங்கள் வாழ்வோம். வாழ்வின் சுமையைத் தூக்கி சுகமாய் நாங்கள் இன்னும் வாழ்வோம். (வாழ்வோம்…) உலகில் பூக்கும் கொடியும்…

பிளா

எமது முன்னோர்களின் கண்டு பிடிப்பில் இதுவும் ஒன்று. பனை ஓலையை வெட்டி மடித்து செய்யப்படும் பிளா இயற்கையான பனை, தென்னங் கள்ளினை குடிக்கப்…

ஊழிப்பெருமழையில் தப்பிப் பிழைத்தவனின் பாடல்

கண்ணிருந்தும் கள்ளிப்பால் பட்டவர்போல் குருடாயிருந்து கொன்றவரும் சுட்டுவிரல் காட்டி இன்னும் கொல்பவரும் இந்தத் தீவின் சீழ்கொண்ட மானிடர் என்பேன். இழிந்தவரை… நெடிக்கு நெடி…

பறித்தெடுக்கப்பட்ட மூலப்பிரதி

துருப்பிடித்த அடையாளம் அழி முலாம் பூசு கண்ணைப் பறிக்கும் வண்ண விளக்குகள் பொருத்து கண்டவர் வாய் பிளக்கட்டும். மூலப்பிரதியைப் பிரித்தெடுத்து அழி புனைந்தெழுது…

‹ Previous123456Next ›Last »