மரண அறிவித்தல்கள்

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கனடா Mississauga

விண்ணில்: 21 May,2021

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கனடா Mississauga

விண்ணில்: 02 Apr,2021

பிறந்த இடம்: அனலைதீவு

வாழ்ந்தது: கொக்குவில் மேற்கு

விண்ணில்: 16 Feb,2021

ஆவணத் தொகுப்புக்கள்

சாட்டி மாதா வரலாறு