காயத்திரி மந்திரத்தின் பலன்கள்

தினமும் இந்த மந்திரத்தை உச்சரித்து வந்தால் பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் விலகும் என்கிறது சாஸ்திரங்களும். மனதுக்குள் சக்திகள் பெருக வும், வைராக்கியம் அதிகரிக்கவும்…