அழகான பாதத்தை பெற….

உங்கள் சாக்ஸ் மற்றும் ஷூக்களில் கடுமையான துர்நாற்றம் வீசுகிறதா? வெளியிடங்களுக்கு சென்றால், உங்கள் ஷூக்களில் இருந்து வீசும் துர்நாற்றத்தால் சங்கடத்திற்கு உள்ளாகிறீர்களா? பெரும்பாலும் கோடைக்காலத்தில் தான் இம்மாதிரியான பிரச்சனையை சந்திக்க நேரிடும். அதுவும் எந்நேரமும் கால்களில் ஷூக்களை அணிபவர்கள் தான் இந்த பிரச்சனையால் கஷ்டப்படுவார்கள்.

இதற்கு காரணம் அதிகப்படியான வியர்வை தான். கால்களில் போதுமான காற்றோட்டம் இல்லாமல் இருக்கும் போது, அவ்விடத்தில் பாக்டீரியாக்கள் பெருக்கமடைந்து, வியர்வையுடன் சேர்ந்து துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த பிரச்சனையைப் போக்க சில இயற்கை வழிகள் உள்ளன. இக்கட்டுரையில் கால்களில் இருந்து வீசும் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் சில இயற்கை வழிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Sharing is caring!