இது ஓன்று மட்டும் போதும்.ஒரு வாரத்தில் 7 கிலோ குறைக்கலாம்

உடல் எடையை குறைக்க எவ்வளவோ வழிகளை மேற்கொண்டிருபோம் ஆனால் எதுவும் சரிவர அமைந்திருக்காது. தேவை இல்லாமல் பணம் செலவழிப்பதும் மருத்துவரிடம் அனுகுவதுமென நேரமும் பணமும் தான் செலவாகி இருக்கும். இது ஓன்று மட்டும் போதும்.ஒரு வாரத்தில் 7 கிலோ குறைக்கலாம்

Sharing is caring!