ஜின்பிங் சந்திக்க மறுத்தால் சீன பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி – டிரம்ப் பகிரங்க மிரட்டல்

Sharing is caring!