நீ 11 காசுன்னா… நான் 24 காசுப்பா… டீசலும் ரூ.80 ஐ தாண்டியது

சென்னை:
நீ 11 காசுன்னா… நான் 24 காசுப்பா… என்று விலை உயர்ந்து டீசலும் ரூ.80 தாண்டியது.

சென்னையில், பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.86.10 காசுகள், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.80.04 காசுகள் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை இன்று காலை அமலுக்கு வந்தது.

சென்னையில் பெட்ரோல் நேற்றைய விலையிலிருந்து 11 காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு ரூ.86.10 காசுகளாகவும், டீசல் நேற்றைய விலையில் இருந்து 24 காசுகள் அதிகரித்து லிட்டருக்கு ரூ.80.04 காசுகளாகவும் உள்ளன.

நன்றிபத்மா மகன், திருச்சி

Sharing is caring!