ஒன்ராறியோவின் தடுப்பூசி அட்டவணை புதுப்பித்து அறிவிப்பு

தடுப்பூசி அட்டவணை புதுப்பிப்பு… ஒன்ராறியோவின் தடுப்பூசி அட்டவணையை மாகாண அரசாங்கம் புதுப்பித்துள்ளது. மேலும், புதிய காலவரிசையைக் காட்டும் ஒரு பயனுள்ள விளக்கப்படம் உள்ளது.

ஒன்ராறியோவின் சுகாதார அமைச்சினால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த விளக்கப்படம், மாகாணத்தில் எத்தனை அளவு ஃபைசர் மற்றும் மாடர்னா கோவிட் -19 தடுப்பூசிகளை எதிர்பார்க்கிறது. இவை யாருக்குப் போகின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது.

புதிய அட்டவணையின்படி, இது பிப்ரவரி 18 வியாழக்கிழமை வரை புதுப்பித்த நிலையில் உள்ளது. ஒன்றாரியோ அதன் தடுப்பூசி தொடங்குவதன் முதல் கட்டத்தை முடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

80 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள், நோயாளிகளுடன் பணிபுரியும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் மற்றும் பழங்குடி சமூகங்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவது இதில் அடங்கும். கட்டம் 2 ஏப்ரல் மாதத்தில் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதில் ஆசிரியர்கள், முதல் பதிலளிப்பவர்கள் மற்றும் உணவு பதப்படுத்தும் துறையில் உள்ளவர்கள் போன்ற முன்னணி அத்தியாவசிய தொழிலாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவது அடங்கும்.

மேலும் வயது மூத்தவர்களுக்கு மற்றும் அதிக ஆபத்துள்ள நாட்பட்ட நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவதும் இதில் அடங்கும்.

Sharing is caring!