காற்றின் மொழி ரீசர்

ராதாமோகன் இயக்கத்தில் ஜோதிகா நடிக்கும் காற்றின் மொழி பட ரீசர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. படம் ஒக்டோபர் 18 2018 வெளியிடுவதாக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

Sharing is caring!