வெறும் 10 நிமிடத்தில் மிருதுவான பரோட்டா செய்வது எப்படி !

நகரங்களில் மட்டும் இல்லாமல் தற்போது கிராமப்பகுதிகளிலும் அதிகமாக உண்ணப்படும் உணவு வகையாக பரோட்டோ மாறியுள்ளது. அனைவராலும் விரும்பி சாப்பிடப்படும் பரோட்டா வீட்டிலேயே சுலபமாக செய்வது எப்படி என்று இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

Sharing is caring!