அதிவேக சாலையில் இலத்தரனியல் அட்டை மூலம் பணம் செலுத்தலாம்

அதிவேக வீதிகளில் இலத்திரனியல் அட்டைகளின் ஊடாகப் பணம் செலுத்தும் முறை அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது.

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள பணம் மாத்திரமே செலுத்தும் முறையுடன், இலத்திரனியல் முறையில் பணம் செலுத்தும் முறையையும் விருத்திசெய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக, அதிவேக வீதிப்பராமரிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிப்பாளர் சமன் ஓப்பநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

கட்டுநாயக்க அதிவேக வீதியில் இந்த முறைமை தற்போது நடைமுறையில் உள்ள போதிலும் எதிர்காலத்தில் நாட்டிலுள்ள சகல அதிவேக வீதிகளிலும் இந்த நடைமுறையைக் கொண்டுவருவதே இலக்காகும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இலத்திரனியல் கொடுப்பனவு முறையை பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவருவதனால் பொதுமக்களுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கும் என பணிப்பாளர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Sharing is caring!