அமைச்­ச­ர­வைப் பத்­தி­ரம் அமைச்­ச­ர­வை­யி­னால், நிரா­க­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

வட­மா­காண முத­ல­மைச்­சர் சி.வி.விக்­னேஸ்­வ­ர­னுக்கு, ஏனைய மாகாண முத­ல­மைச்­சர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளமை போன்று, தீர்­வை­யற்ற வாக­னம் வழங்­கப்­பட வேண்­டும் என்று, அமைச்­சர் பைசர் முஸ்­தபா முன்­வைத்­தி­ருந்த அமைச்­ச­ர­வைப் பத்­தி­ரம் அமைச்­ச­ர­வை­யி­னால், நிரா­க­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

ஏனைய மாகாண முத­ல­மைச்­சர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­பட்ட தீர்­வை­யற்ற வாகன சலு­கையை விடக் குறை­வான சலுகை வழங்­கப்­பட்­ட­தால், வட­மா­காண முத­ல­மைச்­சர் சி.வி. விக்­னேஸ்­வ­ரன் அதை ஏற்க மறுப்­புத் தெரி­வித்­தி­ருந்­தார்.

இதை­ய­டுத்து, அமைச்­சர் பைஸர் முஸ்­தபா, அனைத்து மாகாண முத­ல­மைச்­சர்­க­ளுக்­கும் வழங்­கப்­பட்ட சலுகை போன்றே, வட­மா­காண முத­ல­மைச்­ச­ருக்­கும் வாகன சலுகை வழங்­கப்­ப­ட­வேண்­டும் என்ற அமைச்­ச­ர­வைப் பத்­தி­ரத்தை முன்­வைத்­தி­ருந்­தார்.

இந்­தக் கோரிக்­கையை அமைச்­ச­ரவை ஏற்­றுக்­கொண்ட போதி­லும், நிதி­ய­மைச்­சர் மங்­கள சம­ர­வீர, வாக­னக் கொள்­வ­னவு தொடர்­பான தன்­னு­டைய அறிக்­கையை மீறும் இந்­தக் கோரிக்­கையை ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யாது என்று கருத்தை வலி­யு­றுத்­தி­னார்.

அமைச்­சர் மங்­க­ள­வின் இந்த எதிர்ப்­பை­ய­டுத்து, வட­மா­காண முத­ல­மைச்­ச­ருக்­கான தீர்­வை­யற்ற வாக­னக் கோரிக்­கையை, அமைச்­ச­ரவை நிரா­க­ரித்­துள்­ளது.வடக்கு மாகாண சபை­யின் பத­விக் காலம் எதிர்­வ­ரும் 25ஆம் திக­தி­யு­டன் நிறை­வுக்கு வரு­கின்­றமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

Sharing is caring!