இப்படியும் முடியுமா..? சிரட்டையில் அழகிய கைவினைகள்…


சிரட்டையில் செய்யப்பட்ட அழகான மோட்டார் சைக்கிள், ஹெலிகொப்ரர், மோட்டார் சைக்கிள், ராங்கி கைவினைப்பொருட்கள்.நல்லூர் ஆலயத்துக்கு முன்பாக உள்ள கைவினைப் பொருட்கள் விற்பனை நிலையத்தில்.

Sharing is caring!