இலங்­கை­யர்­க­ளுக்கு அடுத்த ஆண்டு மிக­வும் மோச­மான ஆண்­டாக அமை­ய­வுள்­ளது

இலங்­கை­யர்­க­ளுக்கு அடுத்த ஆண்டு மிக­வும் மோச­மான ஆண்­டாக அமை­ய­வுள்­ள­தாக சுகா­தார அமைச்­ச­ரும், அமைச்­ச­ர­வைப் பேச்­சா­ள­ரு­மான ராஜித சேனா­ரட்ன தெரி­வித்­தார்.

நுவ­ரெ­லியா மாவட்ட மருத்­து­வர்­கள் மற்­றும் தாதி­யர் களுக்­கான விடு­தி­க­ளைக் கைய­ளிக்­கும் நிகழ்வு நேற்று நடை­பெற்­ற­போது கலந்­து­கொண்டு உரை­யாற்­று­கை­யி­லேயே மேற்­கண்­ட­வாறு கூறி­னார்.
அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது:

அடுத்த ஆண்டு இலங்­கை­யின் வர­லாற்­றில் மிக­வும் மேச­மான ஆண்­டாக அமை­வுள்­ளது. கார­ணம் 2019ஆம் ஆண்­டி­லேயே நாம் அதி­க­ள­வான கடன்­க­ளைச் செலுத்த வேண்­டிய சூழ­லுக்­குள் தள்­ளப்­பட்­டுள்­ளோம்.

நாம் அனைத்­துக் கடன்­க­ளை­யும் மையப்­ப­டுத்­தியே ஒவ்­வொரு வரவு –செல­வுத் திட்­டத்­தை­யும் தயா­ரித்து வந்­தோம். எமது அரசு ஆட்­சிப் பொறுப்­பேற்­ற­தன் பின்­னர் முத­லா­வது வரவு – செல­வுத் திட்­டத்­தின் போது பல்­வேறு உத­வித்­திட்­டங்­க­ளை­யும், சம்­பள அதி­க­ரிப்­புக்­க­ளை­யும் வழங்­கி­யுள்­ளோம்.
கடன்­களை மீளச்­செ­லுத்­து­மாறு பல்­வேறு தரப்­புக்­க­ளி­டத்­தி­லி­ருந்­தும் எமக்கு கோரிக்­கை­கள் விடுக்­கப்­பட்­டன.

அத­னைத் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்­த­போது கடந்த அரசு பன்­னாட்டு நாணய நிதி­யம் மற்­றும் உலக வங்கி ஆகி­ய­வற்­றுக்­குத் தெரி­யாது மிக­வும் சூட்­சு­ம­மாக வங்­கி­கள் ஊடா­கப் பெருந்­தொ­கை­யான கடன்­க­ளைப் பெற்­றுள்­ளது.

கடன்­பெற்­றுள்­ள­மை­யா­னது நேர­டி­யாக திறை­சே­ரிக்கு வரு­வ­தில்லை. வங்­க­ளின் பிர­கா­ரம் பெற்ற கடன்­க­ளா­கவே கணிக்­கப்­ப­டு­கின்­றது. அரச வங்­கி­க­ளின் மூல­மா­கப் பெறப்­பட்ட கடன்­களை மீளச் செலுத்­தாது விட்­டால் சகல வங்­கி­க­ளும் இழுத்து மூட­வேண்­டிய நிலைக்­குத் தள்­ளப்­பட்டு விடு­வோம்.

லலித் கொத்­த­லா­வ­ல­வின் வங்­கிக்கு நடந்­த­தைப்­போன்று தான் ஏனைய வங்­கி­க­ளுக்­கும் நடக்க வேண்­டிய ஆபத்­துள்­ளது. நேர்­வ­ழி­யிலோ அல்­லது திருட்­டு­வ­ழி­யிலோ கடன்­களை யார் பெற்­றி­ருந்­தா­லும் எமது மக்­க­ளுக்­காக நாம் மீளச் செலுத்த வேண்டி நிலைக்­குள் தள்­ளப்­பட்­டுள்­ளோம் -– என்­றார்.

Sharing is caring!