இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சி

அமெரிக்க டொலருடன் ஒப்பிடுகையில், இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்று மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

இதன் பிரகாரம், அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 170 ரூபா 65 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

பிரித்தானியாவின் ஸ்டர்லிங் பவுண்ட்ஸ் 227 ரூபா 66 சதமாகவும், யூரோ ஒன்றின் விற்பனை விலை 202 ரூபா 33 சதமாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

Sharing is caring!