எதிர்ரும் புதன்கிழமை மஹிந்த ராஜபக்ச பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவார்

Sharing is caring!