கேப்பாபுலவில் மனிதப்புதைகுழிகள்….சுவிஸ் அதிகாரிகளிடம் சந்தேகம் தெரிவிப்பு…

மன்னார் புதைகுழி போன்று கேப்பாபுலவிலும் புதைகுழிகள் இருக்கலாம் என்று கேப்பாபுலவு மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். நில மீட்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கேப்பாபுலவு மக்களை சுவிஸ் தூதரக அதிகாரிகள் இன்று சந்தித்தனர். இதன்போதே அவர்கள் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

‘நந்திகடல் ஏரிக்கு அண்மையாகவுள்ள மக்களின் காணிகளை அபகரித்துக் கொண்டுள்ள படையினர் அக்காணிகளை விடுவிக்க மறுத்து வருகின்றார்கள். போர் இறுதியாக நடைபெற்ற கரையோர பகுதிகளில் படையினர் நிலைகொண்டுள்ளார்கள்.
மக்கள் வாழ் இடங்களில் உள்ள பல கிணறுகளை படையினர் மூடியுள்ளார்கள். விடுவிக்கப்பட்ட காணிகளில் கிணறுகள் இருந்த இடங்கள் தெரியாதவாறும் மூடியுள்ளார்கள்.

தற்போது போராட்டம் இடம்பெறும் கொட்டிலுக்கு அருகிலும் கிணறு ஒன்று இருந்தது. ஆனால் இப்போது அதுகூட இல்லை. விடுவிக்கப்பட்ட காணிகளில் இருந்த 25ற்கும் மேற்பட்ட கிணறுகளை படையினர் இடம் தெரியாதவாறு மூடியுள்ளார்கள்.
இது எங்களுக்கு சந்கேத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது இறுதிப்போரின் போது மன்னார் மனித புதை குழிபோன்று ஏதாவது புதைகுழிகளை அல்லது தடயங்களை கிணறுகளில் இட்டு மூடியுள்ளனரா என சந்தேகம் உள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்கள்

Sharing is caring!