சுற்றுலா பயணிகள் வரவு அதிகரிப்பு

கடந்த பெப்ரவரி மாதத்தில், சுமார் இரண்டரை இலட்சம் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளதாக, இலங்கை சுற்றுலா அதிகாரசபை அறிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு பெப்ரவரி மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது இது 5 சதவீத அதிகரிப்பாகும் எனவும் அதிகாரசபை மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Sharing is caring!