தமிழர் போராட்டத்திற்கே களங்கம்

ஜன­நா­யக விரோத அர­சில் வியா­ழேந்­தி­ரன் பிரதி அமைச்­சுப் பத­வி­யைப் பெற்­றுக் கொண்­டமை, தமிழ்த் தேசிய அர­சி­ய­லுக்­குப் பெரும் பின்­ன­டைவை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது. தமிழ் மக்­க­ளின் தேசி­யப் போராட்­டத்­துக்­கும் களங்­கத்தை ஏற்­ப­டுத்திவிட்­டது. இவ் வாறு கலா­நிதி விக்­கி­ர­ம­பாகு கரு­ணா­ரட்ன தெரி­வித்­தார்.

அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது,

மைத்­தி­ரி­பா­ல­வின் காட்­டிக்­கொ­டுப்பு மிக­வும் கீழ்த்­த­ர­மா­னது. ஜன­நா­ய­கத்­தைப் பாது­காப்­ப­தற்­கா­கவே 2015ஆம் ஆண்டு அவர் அரச தலை­வ­ரா­கத் தேர்ந்­தெ­டுக்­கப்­பட்­டார். அதற்­கா­கவே நாட்­டின் ஒட்­டு­மொத்த சிவில் அமைப்­பு­க­ளும் இணைந்து செயற்­பட்­டி­ருந்­தோம்.

சர்­வா­தி­கா­ரத்தை ஒழிப்­ப­தற்­காக கொண்­டு­வந்­த­வரே இன்று சர்­வா­தி­கா­ரி­யி­டம் நாட்டை ஒப்­ப­டைத்­துள்­ளார். பன்­னாட்டு ரீதி­யில் இலங்­கைக்­குப் பார­தூ­ர­மான நெருக்­க­டி­கள் ஏற்­ப­டும் என்­பதை அறி­யாது அவர் நடந்து கொண்­டுள்­ள­மை­யா­னது நாட்­டின் எதிர்­கா­லத்தை கேள்­விக்­கு­றி­யாக்­கி­யுள்­ளது.

இதே­வேளை, தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­பின் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் வியா­ழேந்­தி­ர­னும் இவர்­க­ளின் ஜன­நா­யக விரோ­தச் செயற்­பாட்­டுக்கு ஆத­ர­வ­ளித்­துள்­ளார். மகிந்­த­வின் சர்­வா­தி­கார ஆட்­சி­யின் கார­ண­மா­கவே கடந்த காலங்­க­ளில் பார­தூ­ர­மான மனி­த­வு­ரிமை மீறல்­கள் இடம்­பெற்­றி­ருந்­தன.

இவை­ய­னைத்­தை­யும் அறிந்து தேசி­யத்­துக்­காக அர­சி­யலை முன்­னெ­டுத்­து­வ­ரும் தமிழ்த் தேசி­யக் கூட்­ட­மைப்­பி­லி­ருந்து ஒரு­வர் மகிந்­த­வுக்கு ஆத­ரவு வழங்­கி­யமை உண்­மை­யில் தமிழ்த் தேசிய அர­சி­ய­லுக்கு மிகப் பெரிய பின்­ன­டை­வா­கும் – என்­றார்.

Sharing is caring!