தேசிய வைத்தியசாலைக்கு ஜனாதிபதி திடீர் விஜயம்

கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸ திடீர் விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

தேசிய வைத்தியசாலைக்கு சென்ற ஜனாதிபதி முதலில் வௌிநோயாளர் பிரிவை கண்காணித்துள்ளார்.

இதன்போது சிகிச்சைபெற சென்றிருந்த நோயாளர்களுடன் ஜனாதிபதி கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

Sharing is caring!