மன்னார் புதைகுழி மாதிரிகள் அரச பகுப்பாய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது

மன்னார் சதொச கட்டட வளாகத்திலுள்ள மனித புதைகுழியில் மீட்கப்பட்ட மனித எச்சங்களின் மாதிரிகள் அரச இரசாயன பகுப்பாய்வாளருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

இந்த அகழ்வின்போது மீட்கப்பட்ட உலோகத் துண்டுகளையும் எதிர்வரும் காலங்களில் அரச இரசாயனப் பகுப்பாய்வாளருக்கு அனுப்பப்படவுள்ளதாக, அகழ்வுப் பணிகளுக்கு பொறுப்பான சட்ட வைத்திய அதிகாரி சமிந்த ராஜபக்ஸ தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை, 138 ஆவது நாளாகவும் நேற்று முன்னெடுக்கப்பட்ட அகழ்வுகளில் இதுவரை 312 மனித எழும்புக்கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இவற்றில் 297 எழும்புக்கூடுகள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சட்ட வைத்திய அதிகாரி சமிந்த ராஜபக்ஸ மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

இவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எழும்புக்கூடுகளில் 26 எழும்புக்கூடுகள் குழந்தைகளினுடையது என அடையாளங்காணப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், மன்னார் மனித புதைகுழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட எச்சங்களின் மாதிரிகள் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாநிலத்திலுள்ள பீட்டா நிறுவனத்தில் காபன் பரிசோதனைக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் அறிக்கை இந்த வாரத்திற்குள் கிடைக்கப்பெறும் எனவும் சட்ட வைத்திய அதிகாரி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Sharing is caring!