மஹிந்த ராஜபக்ஸ பிரதமர் பதவியை இராஜினாமா செய்ய கையொப்பமிட்டார்

பிரதமர் பதவியை இராஜினாமா செய்வதற்கான கடிதத்தில் மஹிந்த ராஜபக்ஸ கையொப்பமிட்டார்.

இன்று காலை விஜேராம இல்லத்தில் நடைபெற்ற மத வழிபாடுகளின் பின்னர், இராஜினாமா கடிதத்தில் கையொப்பமிட்டார்.

Sharing is caring!