யாழில் வெங்காயத்தின் விலை 50% ஆல் வீழ்ச்சி

யாழ். மாவட்டத்தில் வெங்காயத்தின் விலை சுமார் 50 வீதத்தினால் வீழ்ச்சியுற்றுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.

உற்பத்தி செலவும் விற்பனை விலையும் ஒரே மட்டத்தில் காணப்படுவதால் விவசாயிகள் பெரும் இன்னலை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.

ஒரு கிலோகிராம் 120 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்பட்ட பெரிய வெங்காயம் தற்போது 60 முதல் 80 ரூபாவிற்கே விற்கப்படுகின்றது.

யாழ். மாவட்டத்தில் 1500 ஹெக்டயர் நிலப்பரப்பில் இம்முறை வெங்காய செய்கை பண்ணப்பட்டுள்ளது.

அதிகளவான நிலப்பரப்பில் செய்கை பண்ணப்பட்டுள்ளமையும் விலை வீழ்ச்சியில் பங்கு வகிப்பதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

Sharing is caring!