ராஜ­பக்­ச­வுக்கு எதி­ராக தீர்­மான வரை­வைக் கைய­ளித்த லக்ஸ்­மன் கிரி­யெல்லவை பத­வி­ நீக்­கம்

President Mahinda Rajapakse delivered his speech in parliament, announcing the final defeat of the Tamil Tigers, even as the rebels insisted their leader was still alive, and vowed to fight on for a Tamil homeland.

மகிந்த ராஜ­பக்­ச­வுக்கு எதி­ராக நம்­பிக்­கை­யில்­லாத் தீர்­மான வரை­வைக் கைய­ளித்த ஐக்­கிய தேசி­யக் கட்­சி­யின் சபை முதல்­வர் லக்ஸ்­மன் கிரி­யெல்ல, அந்­தப் பத­வி­யி­லி­ருந்து நீக்­கப்­ப­டு­வ­தா­க­வும் புதிய சபை முதல்­வ­ராக தினேஸ் குண­வர்த்­தன நிய­மிக்­கப்­ப­டு­வ­தா­க­வும் நேற்று அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அரச தலை­வர் மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­ன­வின் அறி­வு­றுத்­த­லுக்கு அமை­வாக ஐக்­கிய மக்­கள் சுதந்­திர முன்­ன­ணி­யின் நாடா­ளு­மன்­றக் குழுக் கூட்­டம் இடம்­பெற்­றது. இதன்­போதே மேற்­படி தெரிவு இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

நாடா­ளு­மன்­றம் மீண்­டும் கூடும்­போது சபை முதல்­வ­ராக தினேஸ் குண­வர்த்­த­னவே செயற்­ப­ட­வுள்­ளார்.

இதே­வேளை, மகிந்த ராஜ­பக்­ச­வுக்கு எதி­ரான நம்­பிக்­கை­யில்­லாத் தீர்­மா­னத்தை சபை முதல்­வ­ரா­கச் செயற்­பட்ட லக்ஸ்­மன் கிரி­யெல்­லவே கைய­ளித்­தி­ருந்­தார். இவ்­வா­றா­ன­தொரு நிலை­யில் மேற்­படி மாற்­றம் நடை­பெற்­றுள்­ளது.

Sharing is caring!