ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள பழச்செய்கை கிராமங்கள் வெற்றியளித்துள்ளன

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள பழச்செய்கை கிராமங்கள் வெற்றியளித்துள்ளன.

விவசாயத் திணைக்களத்தினால் 12 பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளில் இந்தப் பழச் செய்கைக் கிராமங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகப் பிரிவிலும் தலா 5 பழச் செய்கைக் கிராமங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

இங்கு இரசாயன பதார்த்தங்களைப் பயன்படுத்தாமல் பழச் செய்கை மேற்கொள்ளப்படுவது விசேட அம்சமாகும்.

Sharing is caring!