இந்த அபசகுனங்களை நீங்கள் அடிக்கடி சந்திக்கிறீர்களா… ? ஜாக்கிரதை… ஆபத்து மிக அருகில்..!!

சகுனம் பார்ப்பது அனைவருக்கும் இருக்கும் ஒரு பழக்கங்களில் ஒன்றாகும்.அதில் அபசகுனங்கள் நம்மை நோக்கி வரும் ஆபத்திற்கான எச்சரிக்கை மணியாகும்.

அந்தவகையில் இந்த பதிவில் உங்களுக்கு வரப்போகிற ஆபத்தை உணர்த்தும் அபசகுனங்கள் என்னென்ன என்று பார்க்கலாம். உங்கள் பூஜையறையில் பிரார்த்தனை செய்யும்போது எரிந்து கொண்டிருக்கும் விளக்கு திடீரென அணைவது முக்கியமான அபசகுனமாகும். உங்களுக்கு அருகாமையில் ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்பதன் அறிகுறிதான் இது.உங்கள் வீட்டிற்க்கு வெளியே இரவு நேரத்தில் நாய் அழும் சத்தத்தை கேட்டால் உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் பெரிய ஆபத்து வரப்போகிறது என்று அர்த்தம். உடனடியாக அந்த நாயை அங்கிருந்து விரட்டி விடுங்கள்.

நீங்கள் ஏதாவது முக்கியமான காரியத்திற்காக வெளியே செல்லும்போது உங்களை எதிர்பாராத விதமாக யாராவது திடீரென அழைப்பது அபசகுனங்களில் ஒன்றாகும். இது அந்த காரியத்தை தடைசெய்வதோடு உங்களின் முன்னேற்றத்தையும் தடுக்கும்.
உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் கடவுளின் படங்களோ அல்லது சிலைகளோ திடீரென கீழே விழுவது மோசமான அபசகுனமாகும். இது உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் மரணிக்கப் போவதன் அறிகுறியாகும்.உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் கண்ணாடி அல்லது கண்ணாடி பொருட்கள் திடீரென உடைவது அபசகுனமாகும். இது உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் நிம்மதியும், மகிழ்ச்சியும் தொலையப்போவதற்கான அறிகுறியாகும்.
நீங்கள் வெளியே செல்லும்போது உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பெண்ணின் அழுகையை கேட்க நேர்ந்தால் அது அபசகுனமாகும். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் சோதனைக்காலம் வரப்போவதன் அறிகுறியாகும்.

காகம் தலையில் எலும்பை போடுவது முக்கியமான அபசகுனமாகும். இது உங்களுக்கோ அல்லது உங்களுக்கு நெருங்கியவர்களுக்கோ மரணம் அருகிலிருப்பதை குறிக்கும்.நீங்கள் அடிக்கடி பூனை அழுவதை கேட்க நேர்ந்தால் அது அபசகுனங்களில் ஒன்றாகும். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் சோதனைகள் தொடர்ந்து வரப்போவதன் அறிகுறியாகும்.நீங்கள் புதிய வீட்டிற்குள் செல்லும் போது அங்கே பல்லி இறந்து கிடந்தால் அது பெரிய அபசகுனமாகும். முறையான சடங்குகளும், பூஜைகளும் செய்த பின்னர் அந்த வீட்டுக்குள் மீண்டும் செல்லவும்.

Sharing is caring!