எளிய பரிகாரங்களும், பலன்களும்!

பரிகாரம் என்றவுடனே நம்மில் பலருக்கும் அச்சம் ஏற்படும், நம்மால் அவற்றை செய்ய முடியுமா என்ற சந்தேகம் ஏற்படும். ஆனால், அன்றாட வாழ்வில் நாம் எளிதாக செய்ய சில பரிகாரங்கள் உள்ளன. அவற்றை செய்தால், நாம் நினைத்த காரியம் நிச்சயம் நடக்கும். அவற்றை பார்ப்போம்.

 பசுவிற்கு பசும்புல், அகத்திக்கீரை, பழம் தந்தால் பிள்ளை வரம் கிடைக்கும்.

 துளசிச் செடி நட்டாலோ அல்லது அதற்கு தண்ணீர் ஊற்றி வளர உதவி செய்தால், எத்ததைய பாவமும் நீங்கும்.

கோவில்களில் மலர்ச்செடிகள் நட்டு வைத்தால், வீட்டில் மங்கலம் பெருகும்.

 ஆலயங்களைச் சுத்தம் செய்து கோலமிட்டால். ஆண்டவனின் அருள் கிடைக்கும்.

 தொழு நோயாளிக்கு வயிராற விருந்து படைத்தால், கர்மம் அகலும்

Sharing is caring!