ஒற்றை தலையிடி குணமாக

ஒற்றை தலைவலி ஏற்படும் போது 1 டம்ளர் கேரட் சாறில் சிறிது வெள்ளரிகாய் சாறு மற்றும் பீட்ரூட் சாறு கலந்து குடித்து வந்தால் ஒற்றை தலைவலி குறையும்.

  

கரட் சாறு                வெள்ளரிக்காய் சாறு        பீற்றூட் சாறு

அறிகுறிகள்:

  • ஒற்றை தலைவலி.

தேவையான பொருள்கள்:

  1. கேரட் சாறு.
  2. வெள்ளரிக்காய் சாறு.
  3. பீட்ரூட் சாறு.

செய்முறை:
ஒற்றை தலைவலி ஏற்படும் போது 1 டம்ளர் கேரட் சாறில் சிறிது வெள்ளரிகாய் சாறு மற்றும் பீட்ரூட் சாறு கலந்து குடித்து வந்தால் ஒற்றை தலைவலி குறையும்.

Sharing is caring!