சாய்பாபா அடியவரின் நண்பருக்கு செய்த அற்புதம்

நாசிக்கை”ச் சேர்ந்த நாராயண் மோதிராம் ஜனி” என்பவர் சாய்பாபாவின் ஒரு அடியவர்இவர் ராமச்சந்திர வாமன் மோடக்” என்ற சாய்பாபாவின் மற்றொரு அடியவரின் கீழ் வேலை பார்த்து வந்தார்ஒருமுறை அவர் தமது தாயாருடன் சென்று சாய்பாபாவைப் பார்த்தார்அப்போது சாய்பாபாவே அவளிடம் அவர் (அவரது மகன்இனிமேல் வேலை செய்யக் கூடாது என்று சுய வியாபாரம் ஆரம்பிக்க வேண்டுமென்றும் கூறினார்சில நாட்களுக்கு பின் இவ்வுரை உண்மையானது.

நாராயண் ஜனி வேலையை விட்டு விட்டு “ஆனந்தாச்ரம் என்ற ஒரு தங்கும் விடுதியை ஆரம்பத்தார்அது செழிப்பாக வளர்ந்ததுஒரு முறை இந்த நாராயண் நண்பர் ஒருவரை தேள் கடித்ததுஅதனால் ஏற்பட்ட வலி தீவிரமானதுதாங்கிக்கொள்ள முடியவில்லைஅத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில்” உதி” (விபூதிமிகவும் பயனுள்ளதுவலிக்கும் இடத்தில் அது பட வேண்டும்எனவேநாராயண் அதை தேடினார்ஆனால் கண்டு்ப்பிடிக்க முடியவில்லை.

பின்னர் அவர் சாய் பாபாவின் படத்தின் முன் நின்று சாய்பாபாவின் உதவியை வேண்டி அவர் நாமத்தை ஜெபித்து சாய்பாபா வின் படத்திற்கு முன்னால் புகைந்து கொண்டிருக்கும் “ஊதுபத்தியின் சாம்பலிலிருந்து “ஒரு சிட்டிகை எடுத்து அதை சாய்பாபாவின் உதியாக நினைத்துக்கொண்டு வலியாக்கும் இடத்திலும் கடி வாயிலும் அதை தடவினார்அவர் விரலை எடுத்த உடனே வலி மறைந்து விட்டதுஇருவருமே உணர்ச்சி வசப்பட்டுப் பெருமகிழ்ச்சியுற்றனர்என்ன ஒரு அதிசயம்சாய்பாபாவின் கருணையே கருணை!!! ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம்.

Sharing is caring!