தொண்டமானாறு செல்வ சந்நிதி முருகன் ஆலயம் கொடியேற்றம் இன்று

தொண்டமானாறு செல்வ சந்நிதி
முருகன் ஆலயம் கொடியேற்றம்
இன்று
******************************************
ஆற்றங்கரை வேலனுக்கு ஆவணியில் திருவிழாவாம்

அடியவர்கள் lதிருக்கூட்டம் அலை மோதி பாயும் அங்கே

Sharing is caring!