நலம் தரும் நவராத்திரி நான்கு வகை உண்டு: உங்களுக்கு தெரியுமா?

பாரத தேசத்தில், மொழி, உணவு, உடை, ஜாதிகள் என பல வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால், இமயம் முதல் குமரி வரை ஆன்மிக ரீதியாக, பாரதம் ஒரே நாடாகவே இருந்து வந்துள்ளது. அதற்கு சரியான உதாரணம் தான், நவராத்திரி.

சக்தி வழிப்பாட்டில் நவராத்திரிக்கு முக்கிய இடம் உண்டு, நவராத்திரி நாட்களில், சக்தியை வழிபட்டால், நினைத்தது நடக்கும். எதிலும் வெற்றி பெற முடியும். ஒவ்வொரு வருடமும், நான்கு நவராத்திரிகள் கொண்டாடப்படுகின்றன.

வசந்த காலத்தில் கொண்டாடப்படுவது வசந்த நவராத்திரி –பங்குனி மாத அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்.

ஆனி மாதத்தில் கொண்டாடப்படுவது ஆஷாட நவராத்திரி – ஆனி மாத அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்.

புரட்டாசி மாதத்தில் கொண்டாடப்படுவது சாரதா நவராத்திரி – புரட்டாசி மாத அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்.

தை மாதத்தில் கொண்டாடப்படுவது சியாமளா நவராத்திரி –  மாத அமாவாசை முதல் ஒன்பது நாட்கள்.

Sharing is caring!