நவராத்திரியில் அம்பிகையை இந்த மலர்களால் பூஜிக்க வேண்டும்!

நவராத்தியில் அம்பிகை வழிபாட்டில் முக்கிய இடம் பெறுவது பூக்கள். அதிலும், ஒவ்வொரு நாளும், குறிப்பிட்ட மலரில் மாலை கட்டி, அம்பிக்கைக்கு அணிவித்து வழிபட்டால், நினைத்த காரியம் நிறைவேறும்.

முதல்நாள் – மல்லிகை

இரண்டாம் நாள்  – முல்லை

மூன்றாம் நாள் – செண்பகம், மரு

நான்காம் நாள் – ஜாதிமல்லி

ஐந்தாம் நாள் – பாரிஜாதம், வாசனை மலர்கள்

Sharing is caring!