பித்ரு தோசம் நீங்க இதை சொல்லுங்க

இன்று ஆடி அமாவாசை. பித்ரு பூஜைக்கு மிகவும் உகந்த நாள். பித்ரு சாபம் நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வரும் அமாவாசையன்றோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு அமாவாசையன்று தொடங்க வேண்டும். ஞாயிறுதோறும் பித்ருகாரகனான ஆதித்யனை தியானித்து,குளித்த ஈர வஸ்திரத்துடன் நின்று கீழ்க்கண்ட மந்திரம் சொல்லி வழிபடுவது பித்ரு தோஷத்திற்கு தகுந்த  பரிகாரமாகும்.

ஹரி ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம்!சஹசிவ சூரியாய!

வா வா ஐயும் கிலியும் சவ்வும் வசி வசி ஸ்வாஹா

Sharing is caring!