மஹாவிஷ்ணுவின் சயனங்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

கிடந்த கோலத்தில் காட்சியளிக்கும் திருமாலின் சயனங்கள் 10 வகைப்படும். அவை:
1. ஜல சயனம்
2. தல சயனம்
3. புஜங்க சயனம் (சேஷசயனம்)
4. உத்தியோக சயனம்
5. வீர சயனம்
6. போக சயனம்
7. தர்ப்ப சயனம்
8. பத்ர சயனம் (பத்ர எனில் ஆலமரத்து இலை)
9. மாணிக்க சயனம்
10. உத்தான சயனம்

1. வைணவத்தில் கூறப்படும் திருமால் சயனக்கோலங்களில் மக்கள் தம் பூத உடலுடன் சென்று தரிசிக்க முடியாத ஜல சயனம், 107-வது திவ்ய தேசமான ஸ்ரீவைகுண்டம் எனும் திருப்பாற்கடலில் அமைந்துள்ளது.

2. வைணவத்தில் கூறப்படும் திருமால் சயனக்கோலமான தல சயனம் 63 வது திவ்ய தேசமான மாமல்லபுரம் என்னும் கடல மல்லையில் அமைந்துள்ளது. இங்கு திருமால், வலதுகரத்தை உபதேச முத்திரையுடன் மார்பின் மீது வைத்து, ஆதிசேஷன் மீது சயனித்து காட்சி தருகிறார்.

3. வைணவத்தில் கூறப்படும் திருமால் சயனக்கோலமான புஜங்க சயனம் (சேஷசயனம்), முதலாம் திவ்ய தேசமான ஸ்ரீரங்கம் என்னும் திருவரங்கத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்கு திருமால் புஜங்க சயனத்தில் ஆதிசேஷன் மீது சயனித்து காட்சி தருகிறார்.

4. வைணவத்தில் கூறப்படும் திருமால் சயனக்கோலமான உத்தியோக சயனம் (உத்தான சயனம்). 12 வது திவ்ய தேசமானகும்பகோணத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்கு,,சாரங்கபாணிப் பெருமாள், திருமழிசை ஆழ்வாருக்காக, சயனத்தில் இருந்து சற்றே எழுந்து பேசுவது போலான, உத்தியோக சயனத்தில் காட்சி தருகிறார். இது வேறு எங்கும் இல்லாத சிறப்பு.

5. வைணவத்தில் கூறப்படும் திருமால் சயனக்கோலமான வீர சயனம், 59 வது திவ்ய தேசமான திருஎவ்வுள்ளூர் என்னும் திருவள்ளூரில் அமைந்துள்ளது.
திருமால், ‘நான் எங்கு உறங்குவது?’ என்று சாலிஹோத்ர முனிவரை கேட்டபோது, அவர் காட்டிய இடம் திருஎவ்வுள்ளூர். இங்கு வீரராகவப் பெருமாள், வீர சயனத்தில் காட்சி தருகிறார்.

Sharing is caring!