வாசலில் கோலமிடுவதின் தத்துவமும், நன்மைகளும்!

ஓசோன் வாயுப் படலம் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய சூரிய உதயத்திற்கு முன்,வாசல் தெளித்து பெருக்கும் போது பிராண வாயு, அதாவது முழுமையான சுத்தமான ஆக்ஸிஜன் நமக்கு கிடைக்கிறது.

குணிந்து பெருக்குதல், குணிந்து கோலமிடுதல் இதெல்லாம் யோகாசனத்தில். ஒரு நிலையாக வருகிறது.
இடுப்புப் பகுதியை வளைத்து, கழுத்தை வளைத்து, குனிந்து கரங்களால் மாவை எடுத்து கோலமிடுதல் என்பது யோகாசன அடிப்படையில் ஆரோக்கியமான சூழலைச் தரக்கூடியது.

பசு சாணத்தாலோ, தண்ணீராலோ தெளிக்கும் போது வாசலில் இருக்கும் கிருமிகள் விலகுகிறது. இதனாலும் ஆரோக்கியமான சூழல் உருவாகிறது. நமது இல்லத்திற்கு தினசரி தேவர்கள், லட்சுமி வருவதாக ஐதீகம்,

கோலமிடுதல் என்பது, ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம்  கிடையாது. நம்ம வீட்டை நல்ல முறையில் அலங்கரித்தல் மற்றும் வரவேற்றல், உபசரிக்கும் குணம், மேலும் மங்களகரமாக இருக்கிறது என்பதற்காகவும் போடப்படுகிறது.

கோலமிடும் வீட்டில் மஹா லட்சுமி நிரந்தர வாசம் செய்கின்றாள். சூரிய உதயத்திற்கு முன், வாசலில் சாணம் தெளித்து கோலமிட வேண்டும். வீட்டில் இருந்து யாரேனும் வெளியே கிளம்பும் முன், கோலமிட வேண்டும்.

கோலத்தில் புள்ளி,கோடு போன்றவை போடும் போது, சிறு தவறு ஏற்பட்டால், அதை  காலினால் அழிக்க கூடாது. கையால் அழிக்க வேண்டும்.

Sharing is caring!