வீட்டில் வைத்து வழிபட தகுந்த தெய்வ படங்கள் இவைதான்!

பொதுவாக கடவுள் வழிபாட்டில், உருவ வழிபாடு மிக முக்கியமானது. உருவ வழிபாடே, மக்களின் மனதை, கடவுளிடம் ஒன்றுமாறு செய்யக்கூடியதாகும். இத்தகைய உருவ வழிபாட்டில்,படங்களை வைத்து வழிபாடு செய்வதும் அடங்கும்.

 அவ்வாறு படங்களை வைத்து வழிபாடு செய்வதில், சில விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்

 அவரவர்,  குல தெய்வத்தின் படத்தினை வைத்து வணங்கி வரலாம். இது மிகவும் நன்மை பயக்கும். குல தெய்வம், நம்மை கண்ணின் இமை போல் காத்து நிற்கும். குல தெய்வத்தினை விட, உயர்ந்த தெய்வம் உலகில் இல்லை. குல தெய்வத்தின் அருள் இல்லாமல், நாம் வாழவே இயலாது.

அவரவர் இஷ்ட தெய்வத்தின் படத்தினை வைத்து வணங்கி வரலாம். இதுவும் நன்மை பயக்கும். நமது நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி, நம்மை காப்பாற்றும் தெய்வம், இஷ்ட தெய்வமே. குல தெய்வத்திற்கு அடுத்தபடியாக நமக்கு அருள் பாலிக்கும் தெய்வம், இஷ்ட தெய்வமே.

எந்த  விநாயகர் படத்தினையும் வைத்து வணங்கி வரலாம். முழு முதற் கடவுள் இவரே. இவரை வழிபடுவதால், நம் வாழ்வில் அனைத்து நலங்களையும் பெறலாம். காரியசித்தி உண்டாக்குபவர் இவரே. விக்கினங்களையும், வினைகளை களைபவரும் இவரே. நல்வழி காட்டுபவரும் இவரே.

குழந்தை கடவுளரின் படம் எதுவாக இருந்தாலும் வைத்து வணங்கி வரலாம். இது குழந்தை வரம் தரும். குழந்தை இல்லாதவர்கள் வழிபாடு செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம். நல்ல குழந்தைகள் பிறக்கும். பிறந்த குழந்தைகளின் வாழ்வில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

Sharing is caring!