செவ்வாயில் உயிரினம் உள்ளதா? நாசா விளக்கம்!

செவ்வாயில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக் கூறு மிக குறைவு என்று பல விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்து வரும் நிலையில், தற்பொழுது நாசாவின் கியூரியாசிட்டி ரோவர் செயற்கைக்கோள் செவ்வாயில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான ஆதார புகைப்படங்களை நேற்று பதிவு செய்து அனுப்பியுள்ளது.

செவ்வாயில் உயிர்கள் வாழ்கின்றன என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் சில அதிர்ச்சியூட்டும் புகைப்படங்களை தற்பொழுது நாசா வெளியிட்டுள்ளது. செவ்வாயில் உயிர் வாழ முடியாது நிலவு மற்றும் செவ்வாயில் மனிதர்களைத் தங்கவைப்பதற்கான பல புதிய திட்டங்களை நாசா மேற்கொண்டு வருவது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே.

உலக நாடுகள் பலவும் இந்த முயற்சியில் களமிறங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் செவ்வாயில் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்திய கூறு மிகக் குறைவாக உள்ளதென்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்து வந்தனர். அதனைப் பொய் என்று நிரூபிக்கப் பல விஞ்ஞானிகளும் பல முன்னனி நாடுகளும் முயன்று வருகின்றன.

இந்நிலையில் தற்பொழுது அனைவரையும் ஆச்சர்யப்படுத்தும் வகையில் நாசாவின் கியூரியாசிட்டி செயற்கைக்கோள் செவ்வாயில் உயிர்கள் உள்ளதென்று 15 புகைப்படங்களை செவ்வாயிலிருந்து அனுப்பியுள்ளது. வேற்று உயிர் படிமங்களை செவ்வாயின் மேற்பரப்பிலிருந்து, இந்த கியூரியாசிட்டி ரோவர் செயற்கைக்கோள் செவ்வாய்க் கிரகத்தைப் படம் பிடித்து அனுப்பியுள்ளது.

கியூரியாசிட்டி ரோவர் படம்பிடித்த 15 புகைப்படத்தில் செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் வேற்று உயிர் படிமங்கள் வாழ்வது தெரியவந்துள்ளது. புகைப்படத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உயிர் படிமங்கள் புஞ்சை மற்றும் பாசி மாதிரியை சேர்ந்தது என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

உயிர் நிலைகள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக் கூறு குறித்ததான இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள், செவ்வாய்க் கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் உயிர்கள் வாழ்விடம் வசிக்க முடியாதது என்று கூறி வந்தன. ஆனால் தற்பொழுது அறியப்பட்டுள்ள தகவலின்படி செவ்வாயின் மேற்பரப்பிற்குக் கீழே உயிர் நிலைகள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் நன்றாக இருக்கக் கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது.

Sharing is caring!