நினைப்பதை தட்டச்சு செய்யும் கருவி:பேஸ்புக் திட்டம்

மனதில் நினைப்பதை தட்டச்சு செய்யும் திறனுடைய கருவியை உருவாக்கும் திட்டம் தொடர்பான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அறிவிப்பை ஃபேஸ்புக் வெளியிட்டுள்ளது.

மூளை செயற்பாட்டை பேச்சாகப் புரிந்துகொள்ளும் இயந்திர அல்கோரிதம்களை உருவாக்கும் ஆய்விற்கு ஃபேஸ்புக் நிதி உதவி அளித்துள்ளது.

அறுவை சிகிச்சைக்கு தயாராகும் கைகால் வலிப்பு நோயாளிகளில் சிலருக்கு மூளையில் எந்த இடத்தில் வலிப்பிற்கான மூலம் உருவாகிறது என்பதை பதிவு செய்வதற்காக மூளையில் மின் முனைகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அத்தகைய நோயாளிகளின் உடலில் இந்த தொழில்நுட்பம் வேலை செய்தது.

நிமிடத்திற்கு 100 சொற்களை புரிந்துகொள்ளும் வகையில் உடம்பிற்குள் பொருத்தப்படும் தேவை இல்லாமல், வெளியிலேயே அணிகின்ற கருவி ஒன்றை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று ஃபேஸ்புக் நம்புகிறது.

Sharing is caring!