பூமிக்கு அருகே இன்று கடந்து செல்லும் விர்டேனன் வால் நட்சத்திரம்

வாஷிங்டன்:
பூமிக்கு அருகே இன்று வால் நட்சத்திரம் கடந்து செல்லும் என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது.

பூமிக்கு அருகே இன்று 16ம் தேதி 46b/விர்டேனன் என்ற வால்நட்சத்திரம் கடந்து செல்லும் என அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் நாசா அறிவித்துள்ளது.

இதை பைனாகுலர் மூலமாகவோ அல்லது வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியும் என தெரிவித்துள்ளது. பூமியிலிருந்து 11.4 மில்லியன் கி.மீ., தொலைவில் இந்த நட்சத்திரம் இன்று வர உள்ளது. இது போன்ற நிகழ்வு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் நிகழும். இந்த நட்சத்திரம் அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர் கார்ல் விர்டானன் என்பவரால் 1948 ம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நன்றிபத்மா மகன், திருச்சி

Sharing is caring!