ஸ்கேட்டிங் பயிற்சி… ரோபோக்களுக்கு ஸ்கேட்டிங் பயிற்சி

பேர்ன்:
ஸ்கேட்டிங் பயிற்சி… ஸ்கேட்டிங் பயிற்சி… ரோபோக்களுக்கு ஸ்கேட்டிங் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் ரோபோக்களுக்கு ‘ஸ்கேட்டிங்’ பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. சுவிட்சர்லாந்தில் மனிதர்களைப் போல தானாகவே பனிச்சறுக்கில் ஈடுபடும் வகையில் ரோபோ உருவாக்கப்பட்டு, அவற்றிற்கு ‘ஸ்கேட்டிங்’ பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதன் பாகங்கள் 3டி தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால் எவ்வளவு உயரமான பனிப்பரப்பிலும் விழாமல் செயல்படும். இந்த ரோபோவை உருவாக்கிய ஈடிஎச் ஜூரிச்சின் ரோபோட்டிக் ஆய்வக பேராசிரியர் ஸ்டெலியன் கோரோஸ் இதுகுறித்து கூறியது:

பனிச்சறுக்கில் ரோபோக்கள் எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதை அறியவே இதுபோன்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். இந்த ரோபோவின் கால்களில் இருக்கும் பிளேடு போன்ற அமைப்பு, பனியில் எந்த திசையிலும் மனிதர்களை போல மாற்றி ஸ்கேட்டிங் செய்ய உதவும்.

தற்போது ரோபோவின் கால் பகுதி மட்டும் உருவாக்கப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. பின்னர் முழுவதுமாக வடிவமைக்கப்பட்டு தானாகவே இயங்கும் விதமாக செயல்படுத்தப்படும். இந்த ரோபோக்களுக்கு 4 கால்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இவ்வகை ரோபோக்கள் பனிச்சறுக்கில் சிக்கியவர்களை தேடுவதற்கும், மீட்பு பணிகளுக்கும், பனிச்சறுக்கில் ஈடுபடும் மக்களுக்கு உதவி செய்யவும் பயன்படும், என்றார்.

நன்றிபத்மா மகன், திருச்சி

Sharing is caring!