செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர் எங்கே போனது ? வெளியான தகவல்கள்

செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர் மேற்பரப்புக்கு அடியில் கனிமங்களுடன் புதைக்கப்பட்டு உள்ளதாக ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது.

சூரியக்குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு கோள் செவ்வாய் கிரகம்ஆகும். இது  சூரியனிலிருந்து நான்காவது கோளாக உள்ளது. சூரிய குடும்பத்தில் மிகச்சிறிய கோளான புதனுக்கு அடுத்ததாக 2-வது சிறிய கோளாக செவ்வாய் உள்ளது.

பூமிக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் உள்ள இடைவெளி 546 கோடி கிமீ. சுமார் 4.6 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவானதாக கருத்தப்படும் செவ்வாய் கிரகமானது சூரிய குடும்பத்தில் பூமிக்கு அடுத்ததாக இருக்கும் கோளாகும்.

பூமியைப் போலவே இங்கு ஒரு காலத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்றும், வளிமண்டலம் அழிந்ததன் காரணமாக அங்கு வாழ்ந்த உயிரினங்கள் அழிந்து போயிருக்கலாம் என்றும் விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்.

இதற்கு வலு சேர்க்கும் விதமாக செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள பாறை அமைப்புகள், நீரோட்டம் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் நடந்த ஆய்வுகள் மூலம் நமக்கு தெரிய வந்துள்ளன. இதன் காரணமாகவே பல்வேறு உலக நாடுகள் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில் செவ்வாய் கிரகம் தனது வளி மண்டலத்தை இழக்க காரணமாக, சூரிய காற்று இருந்திருக்கக்கூடும் என்று கம்ப்யூட்டர் அடிப்படையிலான ஆய்வைக் கொண்டு இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து இருக்கிறார்கள்.

செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் இருந்த நீரை குறைந்த ஈர்ப்புவிசை காரணமாக  விண்வெளி ஈர்த்து விட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் நாசாவால்  மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வில்  செவ்வாய் கிரக தண்ணீர் நீர் எங்கும் செல்லவில்லை,  செவ்வாய்கிரக மேற்பரப்பிற்கு அடியில் உள்ள  கனிமங்களுக்குள் சிக்கியுள்ளது என்று கூறுகிறது.

புதிய ஆய்வறிக்கையின் முதன்மை எழுத்தாளர் ஈவா ஷெல்லர் கூறியதாவது, மேலோடு நாம் நீரேற்றப்பட்ட தாதுக்கள் என்று அழைக்கிறோம், எனவே அவற்றின் படிக அமைப்பில் உண்மையில் தண்ணீரைக் கொண்டிருக்கும் தாதுக்கள் ஆகும்.

செவ்வாய் கிரகங்கள் மற்றும் கிரகத்திலிருந்த விண்கற்கள் குறித்து  மேற்கொண்ட ஆய்வுகளை  பயன்படுத்தி, இந்த ஆய்வு குழு நீரின் முக்கிய அங்கமான ஹைட்ரஜனில் கவனம் செலுத்தியது.

Sharing is caring!