1985ம் ஆண்டு கையெழுத்துப் பிரதியாக வெளிவந்த “அனலை” சஞ்சிகை.

நன்றி:அனலைதீவு பொது நூலகம்.
திருமதி.தர்மிளா செந்தூரன்.

சிறப்பு நன்றி: திரு.த.கோகுலராஜ்.

-அனலைதீவு கலாசார ஒன்றியம்.கனடா.

சஞ்சிகையை தெளிவாக வாசிக்கும் வசதி அலைமுதிர்சோலைக்குள் உள்ளது.

Sharing is caring!